1. Trang chủ
  2. Tin tức
  3. Thông báo nghỉ lễ cuối năm và Tết dương lịch

Thông báo nghỉ lễ cuối năm và Tết dương lịch

07/12/2021

Thông báo nghỉ lễ cuối năm và Tết dương lịch
Reiwa ngày 3 tháng 12 Yoshiday
Tới mọi người
Tsubaki International Co., Ltd.
Giám đốc đại diện Tsubaki Ryu
 
Thông báo nghỉ lễ cuối năm và tết dương lịch

Cám ơn vì sự hỗ trợ liên tục của bạn.
Nhân đây, chúng tôi rất tiếc nhưng chúng tôi sẽ đóng cửa trong thời gian sau.
Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào gây ra trong thời gian nghỉ lễ và cảm ơn sự thông cảm của bạn.
 
Ngày lễ
28 tháng 12, 3 (thứ 3) -7 tháng 1, Reiwa 4 (thứ 6)
                                                  Trân trọng