1. Trang chủ
  2. Tin tức
  3. Thông báo nghỉ lễ cuối năm và Tết dương lịch

Thông báo nghỉ lễ cuối năm và Tết dương lịch

05/12/2022

Thông báo nghỉ lễ cuối năm và Tết dương lịch
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã tiếp tục hỗ trợ.

Chúng tôi rất tiếc phải thông báo với bạn rằng chúng tôi sẽ đóng cửa trong khoảng thời gian sau.

Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào gây ra trong thời gian này và chúng tôi đánh giá cao sự thông cảm của bạn

Ngày lễ 28/12/2020 (Thủy) - 05/01/2019 (Mộc)