1. Trang chủ
  2. Tin tức
  3. Thông báo thay đổi thông tin công ty

Thông báo thay đổi thông tin công ty

15/09/2022

Thông báo thay đổi thông tin công ty
Thay đổi tên công ty: Công ty TNHH Tsubaki International thành Công ty TNHH TSUBAKI

Tăng vốn điều lệ từ 3.000.000 Yên lên 10.000.000 Yên

Địa chỉ thay đổi từ 2276 Oaza Hata, Phường Moji, Thành phố Kitakyushu, Quận Fukuoka sang 1-6 Nakamachi, Phường Moji, Thành phố Kitakyushu, Quận Fukuoka