1. Trang chủ
  2. Tin tức
  3. Thông báo về việc đổi tên công ty và chuyển văn phòng

Thông báo về việc đổi tên công ty và chuyển văn phòng

15/09/2022

Thông báo về việc đổi tên công ty và chuyển văn phòng
Thay đổi tên công ty: Công ty TNHH Tsubaki International thành Công ty TNHH TSUBAKI

Tăng vốn điều lệ từ 3.000.000 Yên lên 10.000.000 Yên

Địa chỉ thay đổi từ 2276 Oaza Hata, Phường Moji, Thành phố Kitakyushu, Quận Fukuoka sang 1-6 Nakamachi, Phường Moji, Thành phố Kitakyushu, Quận Fukuoka