1. Trang chủ
  2. Tin tức
  3. Vật cứu trợ thảm họa lần thứ hai (Động đất Kumamoto, JAPAN) lần 02

Vật cứu trợ thảm họa lần thứ hai (Động đất Kumamoto, JAPAN) lần 02

01/11/2021

Vật cứu trợ thảm họa lần thứ hai (Động đất Kumamoto, JAPAN) lần 02