1. Trang chủ
  2. Hàng bán
  3. SUMITOMO SH65A-2 (SOLD)

SUMITOMO SH65A-2 (SOLD)

Thông tin chi tiết

SUMITOMO SH65A-2 (SOLD)
Hãng
SUMITOMO
Model
SH65A-2
Năm
Số giờ sử dụng
Cho Thuê
Không cho Thuê
Giá
¥ 800,000

Yêu cầu

Gửi