Tin tức

SDGs là gì?

15/10/2021

SDGs là gì?
SDGs – Sustainable Development Goals – Các mục tiêu phát triển bền vững. Với hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về các mục tiêu phát triển bền vững hiện ra, hãy tìm hiểu thêm về 17 bước ​​có thể thay đổi thế giới vào năm 2030